Обучения

Екипът на “Живот на килограм” и “Психодраматична работилница” организира и провежда регулярно сертифицирани обучения и семинари в областта на психологията и психотерапията. В зависимост от темата и целта на обученията, те могат да бъдат предназначени както за специалисти в областта на помогащите професии, така и за деца, ученици, родители, екипи в сферата на бизнеса или хора, интересуващи се личностното си развитие и обогатяване. Тук ще можете да прочетете повече за предстоящите такива:

Ново: Училище по психология

Започваме ново начинание – обучения за хора, които не са завършили Психология като специалност в университета, обединени под името Училище по психология.

Обучението продължава една година и трябва да бъдат преминати успешно всички модули в програмата. 

Програмата включва:

Част 1: Психология на междуличностните отношения

Част 2: Психодинамика на психологичния проблем

Част 3: Психосоматика

Част 4: Психологически тестове

Част 5: Психология на детството и юношеството

Част 6: Гравитация на травмата

Част 7: Психопатология

Част 8: Основни терапевтични направления

Част 9: Играта в психотерапията

Част 10: Арт – терапия

Част 11: Процес и съдържание в психотерапията

Част 12: Мотивация, ефективност, успех и смисъл през погледа на психологията

Част 13: Сексуалност и табу

Част 14: Етика, принципи, нагласи и добри професионални практики в психологията и психотерапията

Предстоящи терапевтични обучения: 

Нова детска група

Начало: 27 март 2023г

Водещи: Милена Ташкова

Цена: 580 лева

Подължителност: 120 часа

За записване: +359884 790 859

Група за личен опит 

Начало: 8-9 април 2023г.

Водещи: Милена Ташкова, София Фердинандова

Цена: 100 лева за уикенд.

Продължителност: групата продължава в рамките на една година – 250 часа, веднъж месечно.

За записване: +359884 790 859

Нова детска група

Начало: 3 октомври 2022г

Водещи: Димитър Ганчев и Юлияна Георгиева.

Цена: 45 лева на посещение

Подължителност: 3 месеца, всеки понеделник от 18:00 часа

За записване: +359884 790 859

Група за личен опит в метода психодрама 

Начало: 8-9 октомви 2022г.

Водещи: Милена Ташкова, София Фердинандова, Димитър Ганчев

Цена: 100 лева за уикенд.

Продължителност: групата продължава в рамките на една година – 250 часа, веднъж месечно. Насочена е към работещи в сферата на помагащи те професии и е първа и задължителна стъпка в обучението по психодрама. Завършилите получават сертификат за 250 часа преживелищен опит в Психодраматична работилница.

За записване: +359884 790 859

Група за подкрепа на майки по време на бременност и до втората година на детето.

Начало: ще бъде уточнено скоро

Водещ: Любомира Манчева

Цена: 40 лева на посещение

Продължителност: групата ще е веднъж на две седмици онлайн

За записване: +359884 790 859

Група за хора с хранителни проблеми 

Начало: ще бъде уточнено скоро

Водещ: Любомира Манчева

Цена: 50 лева на посещение

Продължителност: групата ще продължи в рамките на 6 срещи веднъж седмично, онлайн

За записване: +359884 790 859

Предстоящи обучения:

Обучение за работа с монодрама техники в индивидуалното консултиране и терапия

Начало: 1-2 октомври 2022г

Водещи: Милена Ташкова и София Фердинандова

Цената: 650 лева за цялото обучение 

Продължителност: Обучението се провежда веднъж в месеца през уикенда в рамките на 5 месеца 

За записване: +359884 790 859

Група – психодрама асистент 1во обучително ниво

Начало: 10-11 октомври 2022г

Водещи: Милена Ташкова, София Фердинандова

Цена: 120 лева на уикенд

Продължителност: Обучението е в рамките на 2 години и половина, 600 учебни часа 

За записване: +359884 790 859

Обучение, представящо програмата Живот на килограм, насочено към психолози, педагози и педагогически съветници от училищата

Начало: 5-6 ноември 2022г

Водещи: Милена Ташкова София Фердинандова

Цена: Обучението е с вход свободен, само с предварително интервю. 

За записване: +359884 790 859

Нашият календар:

10
Jun

Училище по психология част 11: Процес и съдържание в психотерапията

2023-06-10
Целодневно събитие
08
Jul

Училище по психология част 12: Мотивация, ефективност, успех и смисъл през погледа на психологията

2023-07-08
Целодневно събитие
09
Sep

Училище по психология част 13: Сексуалност и табу

2023-09-09
Целодневно събитие
07
Oct

Училище по психология част 14: Етика, принципи, нагласи и добри професионални практики в психологията и психотерапията

2023-10-07
Целодневно събитие