Тествай себе си!

В седмицата на психичното здраве ви предлагаме да разберете повече за личността си и как работи вашият психичен свят

Изследвайте своите познавателни умения, личностни характеристики и специфични таланти

Открийте какво Ви пречи да се свързвате с другите, да се реализирате, да учите и възприемате лесно. Какво ви пречи да успявате в личния живот и кариерата.

Предлагаме психологическо изследване в три срещи:

  1. Среща: Интервю – беседа и попълване на въпросници, свързани с вашата личност и когнитивни умения. 60 минути
  2. Среща: Представяне, анализ и обсъждане на получените резултати. Ще имате възможност да получите отговори на всички ваши въпроси, свързани с изследванията. 60 – 90 минути
  3. Среща: Набелязване на силни и слаби страни на личността, ключови особености на емоционалния свят и обсъждане на конкретни стратегии за справяне. При желание – работа по поставените от клиента въпроси и значими теми с колега психолог-терапевт от нашия екип. 60 минути.

Цена: 240 лв. / Включва три срещи от по 60 – 90 минути, попълване на тестове, анализ и предложения за механизми за справяне.

Това пътешествие във вътрешния свят е подходящо за любопитни, търсещи и отговорни хора от различни професии, особено такива от подпомагащите и обслужващите сфери, работещи в разнородни/международни екипи или изпитващи затруднения в определена сфера от своя живот.

Случва ли ви се да се питате какви са причините да реагирате по определен начин в дадена ситуация?

• Чудите ли се кое ви кара да се чувствате по-емоционални от обикновено без да можете да си дадете обяснение?

• Ядосвате ли се, че сте или не сте реагирали твърде остро или прекалено отстъпчиво?

• Имате ли yсещането, че не можете да отстоите себе си или позицията си докрай? 

Отговор на тези и други ваши въпроси можете да получите в Психодраматична работилница, където да се възползвате от експертните познания и умения на нашите специалисти чрез срещата със специализирани методики за изследване на сферите на личността.

 

За записвания: