Юлия Георгиева

Юлия Георгиева

Юлия е по-позната като Джули е бакалавър по психология и в Психодраматична работилница се занимава с групова терапия на деца. Желанието и е да продължи обучението си и да специализира в тази област.

Сигурно вече я познавате и като лицето на Кáжи честно — поредицата на Психодраматична работилница, посветена на ключови моменти в живота на младите хора.

Как стартира твоят път в света на психологията?

Как попадна в Психодраматична работилница?

Предизвикателства, пред които се е изправял екипът?

Как би описала екипа?

Коя е Джули и коя – Юлия извън стените на терапевтичния кабинет?