Как психотерапевтичната група може да промени живота ти?

Много често си представяме, че терапията се случва само и предимно в един формат – среща с терапевта на 4 очи.
Днес искаме да поговорим за един друг формат, който е изключително интересен и ефективен. Чрез него можеш да промениш живота си. Също като много други хора преди теб.
Както и някои в екипа ни.

А именно – психотерапевтичната група.

При нея участниците, обединени от обща тема, се включват равнопоставено под супервизията на психотерапевт. Те имат възможност да споделят, да припознаят собствения си опит в този на другите и да получат нов поглед към проблема си. Едно от най-важните и ценни неща в групата е другата гледна точка. Тя, разбира се, се появява не като критика към другите участници в групата, а съвсем естествено, в процеса на споделяне. Малко по малко човек си дава сметка, че омагьосаният кръг на болка, реакция и един и същи резултат е следствие не на някакво „проклятие“, а на собствените ни действия. Често на нас ни се струва, че отправяме ясни послания, но оставаме неразбрани. В група това много бързо си проличава доколко думите и поведението ни наистина казват това, което мислим.

Позитивната промяна е възможна.

Сега ще кажа нещо от опит. Винаги съм си мислила, че се изразявам ясно. Докато не тръгнах на терапия. Там получих обратната връзка, че много пъти, когато съм се отдръпвала, замълчавала, изчаквала, аз съм изглеждала студена и незаинтересувана. Дадох си сметка как много пъти с този знак съм се надявала да предпазя себе си от емоционална болка. И повече от всичко на света съм искала някой да разбие тази, привидно студена, моя обвивка. Естествено, никой не се доближава. Ние сме различни вселени. Отгледани сме по различен начин, с различен опит. Никога нямаше да си дам сметка за поведението си, ако не беше работата в група.

Разликата между терапия и среща с приятели

Знам, че ако четете това, ще ми кажете, че вие обратна връзка получавате от приятели, защо ви е група. Това съвсем не отговаря на истината. Ние избираме приятели, които са като нас. Затова те често също са слепи за някои наши недостатъци, когато говорим за чувства и емоции. Другият вариант е, че пред тях ние се разкриваме в по-голяма степен. Моят опит показва, че, специално в любовните отношения, много искаме да ни харесат, затова изваждаме всичките си маски. А за едно пълноценно общуване това е отрова.
В психологическата група няма приятели. Отношенията често прерастват в приятелски за цял живот, но, поне в началото, ние сме събрани, за да говорим по обща тема, общ проблем. Всеки е мотивиран и желае да разбере себе си по-добре.
Психотерапеврът, който води и насочва групата гарантира, че всичко това се случва. Той ще поставя теми и задачи, в зависимост от енергията в групата, ще дава професионална обратна връзка, ще помага естественият процес на осъзнаване.

За нас физическото и ментално здраве са еднакво важни.

Проверявайте периодично за психотерапевтични групи на страницата във Facebook на Психодраматична работилница и инициативата ни за превенция на проблеми с храненето – Живот на килограм.