Детски психолог

Индивидуална терапия

Детски психолог

Много са случаите, в които може да имате нужда от детски психолог. Травмиращо преживяване като развод или загуба на близък, поведенчески или емоционални проблеми са само някои от възможностите. Намесата трябва да е деликатна, но професионална. 
Не забравяйте, че тази помощ е много важна за детето, за да може то да функционира по най-добрия начин във всички важни сфери от живота.

Работата може да е индивидуална или в група. Заедно ще изберем най-удачния вариант. Вижте групите, които организираме за работа с деца.

Как можете да ни намерите? Позвънете ни на +359884 790 859