Психотерапия за възрастни

Психотерапия за възрастни

Индивидуалните сесии се изразяват в специално взаимоотношение между специалиста и клиента със строго определени рамка и цел. 

Подобен тип срещи са подходящи във всички случаи, когато клиентът има преживяването, че качеството му на живот е нарушено, търси конструктивен начин да се справи с житейски трудности или приоритизира личностното си обогатяване и развитие. Продължителността е субективна и касае множество фактори, имащи отношение към разрешаването и/или подобряването на ситуацията, в която се намира клиента. Един от основните аспекти за протичането на ефективен психотерапевтичен процес е личната мотивация. 

Индивидуалните сесии, които предлагаме, могат да бъдат за деца, юноши и възрастни.

Как можете да ни намерите? Позвънете ни на +359884 790 859