Училище по психология

Приятели, 

Започваме нашето първо училище по психология за непсихолози.

Вече сте се убедили, Психодраматична работилница е най-доброто място да получите и усъвършенствате знания в областта на помагащите професии. През годините сме обучили стотици колеги и сме марка за високо качество, етично отношение и креативност. Смели и горди сме да кажем, че хората, преминали през Психодраматична работилница се отличават.

Кой може да се запише в Училище по психология? 

Училище по психология е за хора, които не са завършили Психология като специалност в университета.

Идеята за него дойде от всички хора, които потърсиха нашите курсове по психология, но не успяха да се запишат, защото нямат психологическо образование. Много от тези хора са педагози, медицински работници, журналисти и други специалисти, които са се убедили, че психологията може да помогне много в работата им. Други искат просто да живеят по-пълноценно, щастливо и да работят по връзката си с другите и света. 

Какви знания ще получи? 

Обученията в Училище по психология не дават квалификация и правоспособност психолог или психотерапевт,  но дават познания и помагат за по-дълбокото разбиране на собствените и чуждите преживявания, за по-успешна комуникация, за удовлетворяващи партньорски отношения, за добри родителски стратегии. Тези курсове са ОСНОВА за по-нататъшно надграждане в полето на психологията. Ще се провеждат от утвърдени професионалисти с дългогодишен практически опит в психологията и психотерапията.

Преминавайки през тези обучения, всеки ще може прилага наученото в полето на собствените си компетентности. 

Колко време продължава обучението? 

Участниците ще имат възможност да се включат в цялото обучение с продължителност една календарна година, както и да посещават само отделни курсове. 

Как да се запиша? 

Записването започва през месец ноември. Всеки желаещ е необходимо да се обади на посочения телефон, за да уговори интервю с ръководителят на програмата. 

Обучението ще се повеждат един или два пъти в месеца (в събота) и е съставено от 14 модула.

Първият модул е с начало 21 януари (събота) от 10:00 до 14:00 часа. 

За записване и въпроси: +359884 790 859

За записване за интервю с Милена Ташкова, моля изберете час тук: 

Част 1: 21.01.2023г.

Психология на междуличностните отношения

Ще бъдат разгледани функциите и структурата на общуването в междуличностните отношения, видове комуникация, отношения в контакта група и лични взаимоотношения. Граници, адаптивност, конформизъм и асертивност.

Част 2: 28.01.2023г.

Психодинамика на психологичния проблем

Основни фактори, които влияят върху поведението на човек, особено подсъзнанието. Опитът в детството и как той влияе на ежедневния  живот, изборите и поведението.

Част 3: 11.02.2023г.

Психосоматика

Взаимодействие между мислите, чувствата, действията и тялото. Влиянието на нашите емоции и страхове върху здравето ни, реакции на стрес. Конфликти в несъзнаваното и техните телесни симптоми.

Част 4: 11.03.2023г.

Психологически тестове

Ще бъдат разгледани функциите и структурата на общуването в междуличностните отношения, видове комуникация, отношения в контакта група и лични взаимоотношения. Граници, адаптивност, конформизъм и асертивност.

Част 5: 25.03.2023г.

Психология на детството и юношеството

Психическо развитие, периодизация, характерни особености. Психичните процеси, психичните свойства и психичните състояния в периода на активно приспособяване на детето към изискванията на средата, в която живее.

Част 6: 25.03.2023г.

Гравитация на травмата 

Разглежда се концепцията за психологическата травма и влиянието върху психиката и поведението. Резките и дълготрайни ефекти от травмата. Посттравматичното стресово разстройство.

Част 7: 15.04.2023г.

Психопатология

Разстройства на поведението, съзнанието, общуването и възможните причини за тях. Болестният свят на пациента — симптом, разбиране на смисъла на симптома и преживяванията на болния.

Част 8: 29.04.2023г.

Основни терапевтични направления

Запознаване с основните школи, направления и теоритични модели, как се съчетават практиките с оглед на това каква би била най-ефективната терапия във всеки конкретен случай.

Част 9: 13.05.2023г.

Играта в психотерапията

Част 10: 13.05.2023г.

Арт – терапия

Част 11: 10.06.2023г.

Процес и съдържание в психотерапията 

Част 12: 08.07.2023г.

Мотивация, ефективност, успех и смисъл през погледа на психологията 

Част 13: 09.09.2023г.

Сексуалност и табу 

Част 14: 07.10.2023г.

Етика, принципи, нагласи и добри професионални практики в психологията и психотерапията