Обучение Психодрама първо ниво: психодрама асистент със сертификат от FEBTO

Заложете на професионалното си развитие като психолог-психодраматист.
Изберете обучение в Психодраматична работилница, която задава стандарта за обучение в областта на психодрамата.
Обявяваме записване за обучителна група: Психодрама първо ниво: психодрама асистент.
Начало: 11 и 12 ноември
Продължителност: Обучението продължава в рамките на две години и три месеца или 600 учебни часа, по един уикенд месечно.
Цена: 120 лева на уикенд
За участието е необходимо да имате 250 ч. личен опит.
Психодраматична работилница е пълноправен член на Европейската Федерация на Психодрама Обучителните Организации FEPTO.
Обучители са известният професионален, творчески и приятелски тандем Милена Ташкова и София Фердинандова в партньорство с колегите Любомира Манчева и Люба Цанова от Център за психологическо консултиране и психотерапия „Ариадна“.
Курсът в Психодраматична работилница предлага солидната подготовка в областта на психодрамата и се фокусира върху овладяване на основните елементи и инструменти. И още:
  • Ще задълбочите познанията си и развиете професионална автономност и лична зрялост.
  • Ще научите много за психопатологията и работата с такива клиенти.
  • Има специален модул, посветен на работата с деца през психодраматични техники.
Успешно завършилите нивото получават диплома за Психодрама асистент (консултант), която им позволява да използват инструментите на психодрамата в рамките на тяхната професионална компетентност под супервизията на квалифициран психодраматист. По време на групата ще придобиете умения за работа с основните инструменти на психодрамата, с динамиката в група и ще можете свободно да използвате монодрамата в индивидуалната си работа.
Водещи:
Милена Ташкова – Директор на „Психодраматична работилница“ и психотерапевт с 20 г. опит индивидуално и в група, супервизор и обучител. Един от създателите и вдъхновителите на проекта „Живот на килограм“ , насочен към превенция на хранителните разстройства.
София Фердинандова – ко-създател на „Психодраматична работилница“
и клиничен психолог, психотерапевт и обучител. От 20 години се занимава с индивидуална и групова психотерапия, а от 15 – и с обучителни групи в метода психодрама.
Люба Цанова — Управител на Център за психологическо консултиране и психотерапия „Ариадна“— Велико Търново. Има над 15 години опит. В работата си използва ИМДР терапия, психодрама, интегративно дишане, когнитивно-поведенческа терапия и схема терапия.
Любомира Манчева — Психолог, психотерапевт, хипнотерапевт, семеен консултант и психодрама терапевт. От години е част от “Психодраматична работилница” и участва в разработването на “Живот на килограм”.
Включването в групата става след предварително индивидуално интервю.
За записване и допълнителна информация тел: +359884 790 859Пишете ни