Динамично интервю

Курсът е задължителна част от обучението на всички, които в работата си взаимодействат с хора – психолози, педагози, социални работници и др. Продължителността е 120 учебни часа. На успешно завършилите се издава сертификат.

По време на курса ще научите:

  • Как се структурира сесия с клиент;
  • Кои са най-подходящите въпроси;
  • Как да се справите със защитните механизми, които поставят клиентите;
  • За съдържанието и процеса, преноса и контрапреноса в хода на терапията;
  • Работа със сънища на клиента;
  • Работа с личностни разстройства;
  • При какви условия и с чие съдействие работим с психотични пациенти;
    И други.
Специално внимание се обръща на психопатологията. Курсът е изключително практически насочен и завършва с интервю на реален клиент/пациент.
Провежда се в малка група с ограничен брой участници. Затова по-ранното включване гарантира участие: тел. 0884 79 08 59
❗️Обучението се провежда на живо, а някои срещи могат да бъдат и онлайн.
Водещ: Милена Ташкова
Цената на курса е 580 лева, платими на три вноски.
Сърдечни поздрави,
Екипът на “Психодраматична работилница” и “Живот на килограм”