Обучение Психодрама първо ниво: психодрама асистент с Милена Ташкова и София Фердинандова

Заложете на професионалното си развитие като психолог-психодраматист.
Известният професионален, творчески и приятелски тандем Милена Ташкова и София Фердинандова обявяват обща обучителна група: Психодрама първо ниво: психодрама асистент.
Курсът на Психодраматична работилница е сред предпочитаните, защото предлага солидната подготовка в областта на психодрамата и се фокусира върху овладяване на основните елементи и инструменти. И още:
  • Ще задълбочите познанията си и развиете професионална автономност и лична зрялост.
  • Ще научите много за психопатологията и работата с такива клиенти.
  • Има специален модул, посветен на работата с деца през психодраматични техники.
Успешно завършилите нивото получават диплома за Психодрама асистент (консултант), която им позволява да използват инструментите на психодрамата в рамките на тяхната професионална компетентност под супервизията на квалифициран психодраматист. По време на групата ще придобиете умения за работа с основните инструменти на психодрамата, с динамиката в група и ще можете свободно да използвате монодрамата в индивидуалната си работа.
Начало: септември
Продължителност: Обучението продължава в рамките на две години и три месеца или 600 учебни часа, по един уикенд месечно.
Цена: 120 лева на уикенд
За участието е необходимо да имате 250 ч. личен опит.
Водещи:
Милена Ташкова – Директор на „Психодраматична работилница“ и психотерапевт с 20 г. опит индивидуално и в група, супервизор и обучител. Един от създателите и вдъхновителите на проекта „Живот на килограм“ , насочен към превенция на хранителните разстройства.
София Фердинандова – ко-създател на „Психодраматична работилница“
и клиничен психолог, психотерапевт и обучител. От 20 години се занимава с индивидуална и групова психотерапия, а от 15 – и с обучителни групи в метода психодрама.
Включването в групата става след предварително индивидуално интервю.
За записване и допълнителна информация тел: +359884 790 859, Пишете ни